Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

BEZPEČNĚ NA CESTÁCH

POUŽÍVEJTE REFLEXNÍ PRVKY.

Z AUTA  OPRAVDU NEJSTE VŽDY VIDĚT VČAS.

CHRAŇTE SVŮJ ŽIVOT

 

Na silnici je třeba vidět a být viděn - a to ať jde o řidiče, cyklistu nebo chodce, dospělého či dítě. Často na to ale zapomínáme. 

Kolikrát jste sami šli za  snížené viditelnosti po krajnici neosvětlené silnice, vinoucí se mezi dvěma vesnicemi či jejich částmi? Mít v ruce baterku nebo si svítit na cestu mobilním telefonem opravdu nestačí.

Reflexní materiál je v noci vidět na třikrát delší vzdálenost než bílé oblečení a na více než desetinásobně delší vzdálenost než oblečení modré. Tyto vzdálenosti mají přitom zásadní vliv na to, jestli se nám řidič dokáže vyhnout nebo ne.

Reflexní materiály jsou schopny odrážet dopadající světlo až na dvousetmetrovou vzdálenost. Naproti tomu chodec v tmavém oblečení je ve tmě na silnici téměř neviditelný

Ročně na našich silnicích zemře přes sedm set lidí. A právě chodci jsou jednou z nejohroženějších skupin.

 


 

Projekt "BEZPEČNĚ NA CESTÁCH"

V roce 2019 chceme upozornit na bezpečnost chodců. Rozhodli jsme se tedy uspořádat celoroční program "Bezpečně na cestách." 

Páteřní akcí programu byl "Den s hasiči" 18.5. Další aktivity se snažíme připojit ke každé veřejné akci v obci tak, abychom lidem připomněli, jak a proč mají sami sebe chránit při pohybu venku za snížené viditelnosti.

 


 

Cíle projektu

Zvýšení bezpečnosti nejen v naší obci.

Informovanost občanů o potřebě BÝT VIDĚN a chránit svůj život.

Vybavení lidí reflexními prvky a povědomí o nutnosti je používat.

Snížení rizika kolize vozidel s chodci.

 


 

PROČ TO DĚLÁME?!

- absence chodníků v obci  - některé místní části obce

                                               - cesta Zvonovice à Rostěnice (křižovatka u pekárny)

                                               - cesta Zvonovice à rybník

- špatná kvalita některých chodníků, lidé jdou raději po cestě

- špatná kvalita veřejného osvětlení

- chodci na trase      - Rostěnice  à Křižovatka „Luleč rozc.“

                                  - Zvonovice à Lysovice

- zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do/ze školy

 

 

 

 

TOPlist