Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Historie sboru

Historie Sboru dobrovolných hasičů Rostěnice

 

Počátky hasičstva v Rostěnicích a Zvonovicích
Sbor dobrovolných hasičů Rostěnice byl založen roku 1889. Obec se nacházela v německém jazykovém ostrůvku, takže i sbor byl sborem německým. Tehdejším starostou byl Georg Marischler a náčelníkem Andreas Laika. Celkem čítal sbor v době svého založení 29 členů. O historii a činnosti německého sboru se nedochovalo mnoho informací nebo se do dnešní doby nepodařilo informace dohledat.

Vznik českého sboru
Až do konce II. světové války byl zdejší sbor pod německým vedením. K založení českého SDH došlo 10. září 1945v 6 hodin večer. S největší pravděpodobností bylo převzato vybavení od původního německého sboru. Prvním náčelníkem českého sboru byl Dominik Chytil, starostou Menhard Petrovský. Sbor měl v této době do třiceti členů.

Ve stejném roce byl založen i český Sbor dobrovolných hasičů Zvonovice, který byl původně rovněž německý. O jeho historii nám nejsou bohužel známy žádné informace. Náčelníkem tohoto sboru byl Antonín Nát.

Činnost v letech 1945 - 1998 
V následujícím období vykazoval SDH Rostěnice bohatou činnost – měl družstvo mladých požárníků, získal několik čestných uznání a poděkování, zajišťoval kulturní akce v obci. V 80. letech byla postavena hasičská zbrojnice u potoka v Rostěnicích. Na stavbě se podíleli sami členové SDH Rostěnice i SDH Zvonovice, pomáhali také myslivci a hasiči z Vyškova.

SDH Rostěnice byl 21. 3. 1995 registrován jako organizační jednotka ČHMS.

Na konci roku 1997 (k 31. 12.) došlo ke zrušení SDH Zvonovice, jeho členové a vybavení přešlo k SDH Rostěnice. V roce 1998 čítala členská základna SDH Rostěnice 46 členů.

Období úpadku a přežití
Následující období bylo dobou úpadku. V roce 1998 byla obcí prodána hasičská zbrojnice, prodáno bylo i vozidlo Avie. S téměř nulovým vybavením a klesajícím počtem členů nebyl již sbor schopen plnit svoje úkoly v oblasti požární ochrany na území obce. Jednotka byla oficiálně zrušena 6. 10. 2004.

Od roku 2005 měl sbor pouze 5 členů (Josef Žižka - starosta, Věra Žižková – pokladník, Milan Kusala, Jan Moucha a Zdeněk Kouřil).  V dalších letech SDH Rostěnice přežíval jen s minimální činností.

Znovuzrození
Ke změně došlo roku 2011, kdy se do činnosti sboru vložila rodina Marákových. V následujícím roce se sbor začal nově věnovat práci s hasičskou mládeží, která se v tomto roce zúčastnila 2 soutěží.

Obnovení tradice zábavy
Roku 2013 byl po dlouholeté odmlce uspořádán hasičský bál. Bohužel bál nebyl v dobrém termínu, navíc v den konání se výrazně zhoršilo počasí a nasněžilo, takže nepřišlo mnoho lidí.
První neúspěch nás však neodradil a v roce 2014 byla uspořádána Josefská zábava. Zábava měla úspěch a těšíme se, že budeme v této tradici pokračovat.

Současnost
Starostou sboru je od roku 2012 Ing. Hynek Marák.
V roce 2014 byla ve spolupráci s obcí Rotěnice-Zvonovice a Místní akční skupinou Společná cesta (MAS) získána dotace, zakoupeno vybavení pro požární sport a opravena budova u školy, která součastně slouží jako klubovna pro mladé hasiče a základna pro fungování sboru. 
Další vybavení pro požární sport bylo zakoupeno ve spolupráci s MAS a s Okresním sdružením hasičů Vyškov.

Sbor vlastní PS 12, která slouží pro trénování hasičské mládeže.  

TOPlist